Usnesení z výroční valné hromady

V pátek se na fotbalovém stadionu uskutečnila výroční valná hromada, ze které přinášime její usnesení.

Usnesení z výroční valné hromady

FC PBS Velká Bíteš z.s. konané dne 30.11.2018

Valná hromada

 • doporučuje radě klubu výši členských příspěvků pro rok 2019 3 000,- Kč/hráče za rok
 • schvaluje novou podobu stanov
  • Členové klubu jsou povinni zúčastňovat se brigád dle rozsahu určeného radou klubu nebo provést platbu za neodpracované hodiny v rámci brigád dle určeného sazebníku radou klubu.
  • Počet členů výboru klubu je 7 (sedm).

 

 • schvaluje zvolení nové rady klubu v počtu 13 osob ve složení: Jan Bednář, Jiří Holánek, Rostislav Janšta, Jiří Jelínek, Ing. Josef Jelínek, Václav Kopáček, Oldřich Machát, Ing. Tomáš Pelán, Vojtěch Pernica, Ivan Popov, Jaroslav Smékal, Jan Šafránek, Jan Vrba
 • VH schvaluje revizorem klubu JUDr. Alenu Malou
 • VH byla seznámena s plánem prací a sportovních cílů rady klubu pro příští období a tento plán schvaluje

 

Usnesení z rady klubu konané dne 30.11.2018

Rada klubu

 • zvolila za předsedu klubu Jiřího Jelínka
 • předseda klubu zvolil výkonný výbor ve složení: Rostilav Janšta, Jiří Jelínek, Ing. Josef Jelínek, Oldřich Machát, Ing. Tomáš Pelán, Jaroslav Smékal a Jan Šafránek