POZVÁNKA

VALNÁ HROMADA FC PBS Velká Bíteš z.s.

Výkonný výbor svolává volební valnou hromadu FC PBS Velká Bíteš z.s. která se uskuteční v pátek 25.6.2021 v 18.00 hod. v areálu fotbalového stadionu Vlkovská 717

Program valné hromady

1. Zahájení
2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Zpráva výboru a sportovního úseku o fungování v roce 2019, 2020
4. Seznámení s programem výboru pro následující funkční období
5. Návrh a hlasování o změně stanov
6. Volba rady klubu a revizní komise
7. Diskuze
8. Návrh a schválení usnesení valné hromady
9. Ukončení valné hromady

Za výbor FC PBS Velká Bíteš z.s. Jiří Jelínek, předseda klubu